Ważna informacja

Informujemy, że nasza firma nie zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem danych osobowych.

Jeśli zostali Państwo poinformowani, że to nasza firma jest dostarczycielem Waszych danych osobowych to zostali Państwo wprowadzeni w błąd.

Prawdopodobnie danymi tymi zarządza firma DBMS - adres strony internetowej: https://dbms.com.pl

Informujemy również, że nie jesteśmi powiązani z w/w firmą w jakikolwiek sposób.