Konwerter JPK - Symfonia

Konwerter JPK umożliwia szybkie i łatwe przenoszenie danych z plików JPK_FA, JPK_VAT, JPK_V7 do systemów Symfonia Mała Ksiegowość, Finanse i Ksiegowosć 2.0, 50c i ERP.

Niezależnie od ilości danych wejściowych, przenoszenie ich do systemów księgowych firmy Symfonia może być szybkie, łatwe i przyjemne.

W najnowszej wersji naszego konwertera pojawiła się obsługa formatu JPK_V7. Obsługiwane są atrybuty faktur i grupy towarowo usługowe (GTU). Informacje te można przekazać do systemu Symfonia MKP i FK (50c, ERP). Dodatkowo istnieje możliwość ręcznego (pojedynczo lub grupowo) nadawania atrybutów faktur i grup GTU dla danych importowanych z plików JPK_FA, JPK_VAT, JPK_V7.

Opis działania konwertera:

Uruchomić program jpkimport. Program się nie instaluje, od razu jest gotowy do pracy.

Dla pełnej księgowości (Symfonia FK, 50c, ERP) w ustawieniach należy ustawić/sprawdzić parametry dotyczące kont, rejestrów i opisów.
Na planszy startowej wczytujemy plik JPK_FA lub JPA_VAT w formacie xml, poprzez klikniecie odpowiedniej ikony odpowiadającej posiadanemu formatowi importu xml.
Wczytane dane można przed eksportem obejrzeć klikając ikonę „Dane”.
System wczyta i przygotuje dane dotyczące dokumentów sprzedaży (faktur) oraz dane kontrahentów.

Eksport danych do Symfonii

1. Symfonia Finanse i Księgowość Premium 2.0, 50c, ERP

Nacisnąć przycisk eksportu Symfonia FK i wybrać katalog oraz wpisać nazwę pliku tekstowego.
Ważne aby pliki zapisywać w miejscu zdefiniowanym w szablonach Symfonii, ponieważ import specjalny nie daje w tym wypadku możliwości swobodnej zmiany katalogu (tak jak to jest w Małej Księgowości).
Zapisany plik wczytujemy w Symfonii poprzez: Import specjalny, profil "Symfonia Handel Stanowisko 1". Dla nowo definiowanych profili należy używać standardowego szablonu importu hmfk.AMS.

Podczas importu pojawią pytania o:

  • skojarzenia kontrahentów, których dokonujemy za pomocą klawisza [Użyj] w liście wyboru kontrahenta kontrahenta lub utworzyć nowego na podstawie przesyłanych danych
  • skojarzenia rejestrów
  • skojarzenia typu dokumentów
  • skojarzenia rejestrów VAT

Ten etap może być dość trudny i żmudny w konfiguracji, ale w większości przypadków ustawienia i skojarzenia są jednorazowe i przy kolejnych importach nie jesteśmy zmuszeni do powtórnej pracy.

Wczytywane dane trafiają zawsze do bufora programu Symfonia gdzie można poddać je dalszej obróbce – np. uzupełnić, przenieść do ksiąg itp.

2. Symfonia  Mała Księgowość Premium

Dla Małej Księgowości nie trzeba ustawiać parametrów dotyczących kont i rejestrów. 
Nacisnąć przycisk eksportu Sage MKP i wybrać katalog oraz wpisać nazwę pliku tekstowego.

Przechodzimy teraz do programu Symfonia MKP i wybieramy z menu: Firma –> Import danych -> (Format 3.0) –> [Wykonaj], po czym wskazujemy wcześniej zapisany przez konwerter plik tekstowy.
Podczas importu mogą się pojawić pytania o skojarzenia kontrahentów, których dokonujemy za pomocą klawisza [Użyj] w liście wyboru kontrahenta lub utworzyć nowego na podstawie wczytywanych danych.

Wczytywane dane trafiają zawsze do bufora programu Symfonia gdzie można poddać je dalszej obróbce – np. uzupełnić, przenieść do ksiąg itp.

Tworzenie schematów opisów

Ponieważ plik jpk nie niesie informacji o zawartości przesyłanego dokumentu, w konwerterze można automatycznie tworzyć własne opisy dokumentów na podstawie danych źródłowych