Polityka jakości

Celem polityki jakości firmy DBNS s.c. jest zaoferowanie Klientom produktów i usług o najwyższej jakości. Miernikiem uzyskania tych oczekiwań jest satysfakcja Klienta. Zaspokojenie potrzeb i oczekiwań Klienta poprzez najwyższą jakość wykonania produktów i usług zgodnych z wymaganiami Klientów pozwoli na osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku oraz podniesienie efektywności i skuteczności pracy na każdym etapie jej wykonywania.

Cel ten realizujemy poprzez:

  • spełnienie oczekiwań i potrzeb naszych Klientów, rzetelne i indywidualne podejście do Klienta przy równoczesnym zachowaniu wszelkich wymagań jakościowych, zgodnie z obowiązującym prawem,
  • stałe polepszanie współpracy z naszymi Dostawcami i Partnerami,
  • utrzymanie opinii partnera godnego zaufania, rzetelnego, dokładnego i wiarygodnego,
  • terminową realizację dostaw produktów i usług oraz produkcję na najwyższym poziomie jakościowym,
  • ciągłe doskonalenie naszych produktów i usług oraz systemu zarządzania jakością,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników i zwiększenie wydajności pracy poprzez odpowiedni system motywacyjny,
  • zapewnienie pracownikom i personelowi pomocniczemu odpowiednich warunków pracy,
  • rozbudowa zaplecza technicznego poprzez wyposażanie naszej firmy w nowoczesne narzędzia pracy, nowoczesny sprzęt i urządzenia,
  • optymalizację kosztów na wszystkich szczeblach organizacyjnych,
  • poszanowanie i dbałość o zasoby techniczne firmy.

Zarząd firmy DBNS Systemy Informatyczne spółka cywilna