Windykator: Obsługa walut w sprawach

Pojawiła się możliwość obsługi waluty w sprawach windykacyjnych.

Komentarze

No Comment yet

Leave a comment